Pappersdokument

Good Written English tar emot postbefordrade manuskript.

Skickar Du text via post eller fax, rekommenderar GWE följande tumregel för gängse manusformat:

dubbelt radavstånd (c:a 25 rader per A4-sida) och
c:a 75 nedslag per rad (12 pt. eller 13 pt. text)

Om inget annat överenskommits återsänder GWE det språkgranskade och korrekturlästa manuskriptet med vanlig post.

Vi debiterar för arbete per timme snarare än för antalet sidor. Våra priser är de samma vare sig Du sänder pappersdokument eller datafiler. Liksom för datafiler kan vi ge Dig en kostnadsberäkning om Du önskar det.


Postbox


Good Written English logo
Professional English editing©2015 Good Written English GWE AB


Inledning | Vår Verksamhet | Stavning o.s.v. | Vår Specialitet | Sekretess
Publicering på Nätet | Datafiler | Pappersdokument | Priser | Kontakta Oss | Hem